Info Offer­feest 2024

Het Offerfeest vindt plaats van 16 juni tot en met 19 juni. Op deze pagina vind je alle info.

Informatie Offerfeest 2024

Het Offerfeest vindt plaats van 16 juni tot en met 19 juni. In Gent is er tijdens de sperperiode van 13 juni tot en met 19 juni een totaal verbod op thuisslachtingen.

Hoe kan je het Offerfeest vieren?

1. Laat een dier verdoofd slachten bij een erkend slachthuis. Je doet een slachtaangifte bij een slachthuis of een erkende tijdelijke slachtvloer.

2. Doe een gift. Je kan een offer brengen onder de vorm van een gift aan fondsen en hulporganisaties.

3. Koop een dier bij een slager. Je kan terecht in verschillende islamitische slagerijen in Gent om een geslacht schaap, ram of rund aan te kopen.

Verbod op thuisslachting tijdens sperperiode

Sinds 1 januari 2019 is het niet langer toegestaan om onverdoofd te slachten. Een totaalverbod op thuisslachtingen is in Gent van kracht gedurende de sperperiode van 13 juni tot en met 19 juni. In deze periode zal de lokale politiezone een verhoogd toezicht organiseren met bijzondere aandacht voor het vervoer van schapen en illegale slachtingen. Het overtreden van het verbod aan huis wordt strafbaar gesteld met een boete tot 2000 euro.

Je kan deze info ook in het Arabisch, Frans, Engels, Nederlands en Turks lezen. Download de flyer onderaan deze pagina.

Downloads

Download hier communicatiemateriaal over het Offerfeest. De flyer is in het Arabisch, Frans, Engels, Nederlands en Turks.

Extra informatie

Nog vragen? Neem contact op via mail.