Prijzen­beleid vormingen en expertise

Op deze pagina vind je het prijzenbeleid van Amal.

Op deze pagina vind je het prijzenbeleid van onze organisatie en de annulerings- en terugbetalingsvoorwaarden voor vormingen. Amal is niet btw-plichtig en rekent dus geen btw aan.

Prijzen voor expertisedeling

Advies- en informatiegesprekken

Gratis

Deelname overleg of werkgroep

Gratis

Inbreng expertise event

65 euro per uur.

Inbreng expertise van Amal op externe events. Bijvoorbeeld op een studiedag, gastcollege of in een panelgesprek.

Toelichting over werking Amal

Gratis

Prijzen voor vormingen

Voor iedereen

 • 25 euro per persoon per halve dag.
 • Gratis voor vrijwilligers.
 • Een online vorming heeft dezelfde prijs als een vorming in het gebouw.
Overzicht vormingen

Op maat van een organisatie

 • 250 euro per halve dag.
 • 125 euro per korte training van maximaal 1.5 uur.
 • Gratis voor vrijwilligersverenigingen die maximaal 1 voltijdse betaalde medewerker hebben.
 • Inclusief materiaal en vervoersonkosten.
info advies op maat

Omstaandertraining

 • Gratis.
 • Enkel voor Gentenaars of Gentse organisatie.
Meer info

E-learningpakket op maat

 • 250 euro per pakket.
 • Gratis voor vrijwilligersverenigingen.

Amal vzw maakt afspraken over het gebruik van de e-learning (duurtijd, aantal casussen …). We nemen die op in de samenwerkingsovereenkomst. Het is niet de bedoeling dat het materiaal verder verspreid wordt – zonder medeweten of akkoord van Amal vzw.

Onze vormingen

Infosessie: Taaliconen

Krijg inzicht in het gebruik van de taaliconen in je communicatie rond vrijetijdsbesteding.

Lees meer

Vorming: Werken met tolken

Verwerf inzicht in het inzetten van een sociaal tolk voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Lees meer

Vorming: Helder spreken

Leer helder spreken met iemand die het Nederlands nog niet voldoende beheerst.

Lees meer