Privacyverklaring

Amal behandelt jouw persoonsgegevens met respect voor je privacy.
Amal, het Agentschap Integratie en Inburgering Gent vzw, vindt jouw privacy belangrijk. Amal verwerkt jouw persoonlijke gegevens met zorg en discretie. Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of door te geven aan een andere partij. Je kan ons ook vragen om jouw gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via:

 • Brief: Kongostraat 42, 9000 Gent
 • Mail : dpo@amal.gent

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
In deze privacyverklaring leggen we uit wat Amal doet met de gegevens doet die we via de website verzamelen.
Zoals de meeste organisaties houdt ook Amal gegevens bij over personen waarmee onze organisatie contact heeft. Dat gaat bijvoorbeeld over cursisten, deelnemers aan activiteiten, abonnees op onze nieuwsbrieven en leveranciers.

Jouw persoonsgegevens worden door Amal verwerkt ten behoeve van één of meer van de volgende doeleinden:

 • Klantenadministratie en dienstverlening aan klanten en partners.
 • Voor deelname aan activiteiten die we organiseren.
 • Voor het verzorgen van opleidingen.
 • Voor het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Voor rekruterings-, vrijwilligers- en personeelsbeleid.

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Je kan dat doen door op de uitschrijflink te klikken of te mailen naar communicatie@amal.gent.

Welke persoonsgegevens verzamelt Amal?
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van jou vragen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, adres.
 • Persoonlijke contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres.
 • Gegevens in verband met jouw tewerkstelling: naam werkgever, functie.
 • Financiële bijzonderheden in functie van betalingen.
 • Mits jouw toestemming: beeldmateriaal dat we hebben gemaakt of verzameld, bijvoorbeeld foto’s van activiteiten waaraan je deelnam.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt (bijvoorbeeld via een invulformulier op een website, e-mail of telefonisch contact).

Cookies op deze website
Deze website maakt gebruik van cookies om goed te functioneren. Als je wilt aanpassen welke cookies we mogen gebruiken, kan je jouw cookie-instellingen wijzigen. Meer informatie is beschikbaar via ons cookiebeleid.

Wie heeft er toegang tot mijn persoonsgegevens?
Amal verzamelt je gegevens. Dat betekent niet dat iedere medewerker zomaar toegang heeft. Je persoonsgegevens komen enkel bij de diensten en de medewerkers die ze nodig hebben voor hun werk.

Geeft Amal mijn gegevens door aan derden?
We werken samen met leveranciers. Die bedrijven en organisaties kunnen gegevens verwerken in onze opdracht. Ze worden dan 'verwerkers' genoemd. Met al die verwerkers maken we strikte afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te garanderen.
We zullen je persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan anderen. We doen dat enkel als je ons op voorhand daarvoor toestemming verleent of als er een wet is die ons daartoe verplicht. We hebben dan een duidelijke juridische basis.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij persoonsgegevens, dus ook nooit voor commerciële doeleinden.

Hoelang bewaart Amal mijn persoonsgegevens?
Amal bewaart je gegevens voor de periode die noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Beveiliging van de gegevens
We hebben maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking, zoals:

 • Alle medewerkers van Amal vzw zijn gebonden aan geheimhouding.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd en kregen duidelijke richtlijnen.
 • We nemen technische maatregelen zoals een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen, encryptie, installatie van een firewall en virusscanner.
 • We maken systematisch back ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en stellen bij waar nodig.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, of een verzoek over de uitoefening van jouw rechten, dan vragen we je om hierover met ons contact op te nemen. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om jouw rechten uit te oefenen, met een motivatie voor jouw vraag. We kunnen jou vragen om jouw identiteit te bewijzen voordat we jouw vraag beantwoorden.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij :
De Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II Laan 15 bus 149
1210 Brussel
Tel: 02 553 20 85
Mail: contact@toezichtcommissie.be

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Amal kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Op onze website staat steeds de meest actuele versie - September 2023.

Privacyverklaringen

Specifieke privacyverklaringen