Over Amal

Wij zijn Amal, het Agentschap Integratie en Inburgering Gent.

Amal is de nieuwe naam van het Agentschap Integratie en Inburgering Gent vzw, tot voor kort IN-Gent.

Wat doet Amal?

Gent is een diverse mix van mensen. Mensen met een eigen karakter, herkomst en verhaal. Samen vormen al die mensen één geheel: samen zijn we Amal Gent.

Als Agentschap voor Integratie en Inburgering maakt Amal diversiteit tastbaar voor elke Gentenaar. Of je nu een anderstalige nieuwkomer, generatie-Gentenaar, bedrijf of organisatie bent. Bij Amal ervaar je diversiteit op jouw ritme. Want iedereen wordt beter van goed samenleven in diversiteit.

Amal ondersteunt al zo’n 50 jaar anderstalige nieuwkomers in het vinden van hun weg. Samen met onze Gentse partners begeleiden we nieuwkomers via een aanbod op maat. We oriënteren naar Nederlandse les, organiseren lessen met praktische handvaten over het leven in Vlaanderen, leiden toe naar werk, onderwijs, ontspanning en meer. Zo leren mensen elkaar en de Stad kennen en voelen ze zich thuis. Integratie komt van twee kanten. Daarom maken we Gentse organisaties en stadsdiensten toegankelijker voor mensen met een migratieachtergrond. We geven advies en ondersteuning bij hun taal- en diversiteitsbeleid en bieden sociaal tolken en vertalers aan.

We brengen Gentenaars dichter bij elkaar. Amal is als voornaam heel persoonlijk en focust, als Gentse spreektaal voor ‘allemaal’, tegelijk ook op het collectief. Daarom nodigen we iedereen uit om open te staan voor diversiteit. Want goed samenleven in diversiteit, dat gaat beter Amal samen. Zo maken we van Gent een thuis voor ons ‘Amal’.

Zo zijn we Amal Gent!

We zijn Amal Gent

Deze content wordt geblokkeerd omdat de bron cookies wil schrijven of uitlezen (YouTube). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven of u gebruikt een adblocker.
Klik hier om dit soort cookies toe te laten.

Amal werkt alleen in de regio Gent. Voor informatie rond inburgering en integratie in alle andere regio's kan je terecht bij

Voor Nederlands leren in Brussel kan je terecht bij het Huis van het Nederlands Brussel.

De naam Amal staat voor

1.

Warm en persoonlijk contact

Amal is een warme plek die mensen de ruimte geeft om zichzelf te ontplooien. We willen mensen op weg helpen, versterken, ondersteunen, … Dat doen we via een persoonlijke aanpak op maat. Dat persoonlijke is voor ons heel belangrijk. Daarom heten we “Amal”. Er is niks zo persoonlijk als je voornaam. En Amal is in verschillende culturen een eigennaam. Onze contacten zijn van mens tot mens. Dichtbij. Wij zijn allemaal mensen die samen leven en werken met andere mensen.

“We zijn uiteindelijk allemaal Amal.”

2.

Wederkerigheid

Integratie komt van twee kanten. Inburgeren gaat makkelijker als nieuwkomers zich welkom voelen. Daarom is diversiteit promoten een belangrijke opdracht voor ons. We willen een breed publiek overtuigen om open te staan voor diversiteit. Om deel te nemen aan diversiteit. Amal is de naam van een mens en tegelijk Gentse spreektaal voor ‘allemaal’. Deze twee betekenissen dragen mooi de wederkerigheid van integratie in zich. Het vraagt openheid van de nieuwkomer en van de Gentse samenleving. De naam staat voor het individu en voor het collectief. Want enkel allemaal samen maken we van Gent een stad waarin we samenleven in diversiteit.

“We zijn Amal Gent.”

3.

Community uitbouwen

We zetten een beweging in gang die mensen diversiteit laat beleven. Want dat is veel belangrijker dan grote slogans. Wanneer mensen persoonlijk in contact komen met diverse doelgroepen, verdwijnen de vooroordelen vanzelf. We leggen de drempel laag. Diversiteit beleven moet vooral makkelijk én interessant zijn. De naam Amal zegt het duidelijk in de Gentse spreektaal: Wat is diversiteit? Dat zijn wij allemaal! Daarom is ook echt iedereen van harte welkom om mee te doen. We bieden als organisatie activiteiten aan op ieders maat om iedereen diversiteit te laten beleven. Dus doe mee en beleef hoe diversiteit ook voor jou een verrijking kan zijn!

“Liefst zijn we Amal samen.”

4.

Gents verhaal

We voeren een Vlaamse opdracht uit en schrijven tegelijk een eigen warm en positief uniek Gents verhaal. Want enkel in Gent betekent Amal zowel het hoogst individuele (een voornaam) als het collectieve (allemaal). Ja, wij zijn “het Agentschap Integratie en Inburgering Gent”. Maar zeg maar gewoon Amal!

“We zijn Amal Gent.”

Amal (Zij/Hij/Die)

Onze naam is Amal, met de voornaamwoorden Zij/Hij/Die. Door onze voornaamwoorden toe te voegen, willen we gastvrij en verbindend zijn naar iedereen. Zo maken we van Gent een thuis voor ons ‘Amal’, ook voor mensen die zich niet (volledig) thuis voelen in het vakje vrouw of man.

Onze vrijwilligerswerking

Amal vzw wil een warme plek zijn voor vrijwilligers. Onze vijf kernwaarden gelden daarom ook voor hen.

  • Gastvrij: we zijn voor onze vrijwilligers nooit ver weg. Er staat altijd een luisterend oor, koffie en thee klaar.
  • Duidelijk: we communiceren helder en inclusief, en motiveren onze vrijwilligers om dat ook te doen. Met vormingen en tips helpen we hen op weg.
  • Persoonlijk: iedere vrijwilliger is anders. We vertrekken altijd vanuit ieders mogelijkheden, talenten en voorkeuren.
  • Divers: bij Amal werken elk jaar meer dan 100 vrijwilligers, met hun eigen karakter en verhaal. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn.
  • Verbindend: we willen dat onze vrijwilligers elkaar vinden. Daarom organiseren we jaarlijks verschillende activiteiten, vormingen en uitwisselingen.

Downloads

Download het logo van Amal.

Logo amal