Amal (Zij/​Hij/​Die)

16 mei 2023

Onze naam is Amal, met de voornaamwoorden Zij/Hij/Die. Door onze voornaamwoorden toe te voegen, willen we gastvrij en verbindend zijn naar iedereen. Zo maken we van Gent een thuis voor ons ‘Amal’, ook voor mensen die zich niet (volledig) thuis voelen in het vakje vrouw of man.

Amal (Zij/Hij/Die)

Amal staat voor inclusie. Iedereen wordt beter van goed samenleven in diversiteit. We reageren tegen alle vormen van discriminatie. Discriminatie en haat tegen de LHBTQIA+-community* is er daar één van.

Daarom ondersteunen wij vandaag IDAHOT, de internationale dag tegen homofobie en transfobie. Ja, die dag is nodig. Want vergis je niet: recent onderzoek toont aan dat één op drie LHBT+-personen al te maken kreeg met fysiek geweld. 93% kreeg te maken met verbaal of psychisch geweld. Bijna 70% dacht ooit na over zelfdoding. Onthutsende cijfers. Wanneer je dan als nieuwkomer ook nog de daarbij horende uitdagingen moet aanpakken, kunnen mensen het extra zwaar krijgen.

Als mensen zien we de mensen achter die cijfers. En dan willen we meewerken aan een stad waar ook LHBT+-mensen zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Dat is inclusiviteit.

We willen er ook aan werken bij onszelf. Hier bij Amal. We doen al dingen, maar we zijn er nog lang niet. Onderzoek toont aan dat sociale verbinding op plaatsen waar we veel tijd doorbrengen bijdraagt aan een hoger welzijn. Via onderstaande stapjes proberen we aan dit proces te werken.

  • We willen tonen dat mensen welkom zijn. Door bijvoorbeeld onze voornaamwoorden toe te voegen aan onze e-mailhandtekening. Door affiches en vlaggen te hangen. Door flyers te verspreiden voor mensen met vragen over gender.
  • We willen leren reageren op ongepast gedrag of discriminerende uitspraken. Dat doen we o.a. via onze omstaandertrainingen.
  • We geven interne vormingen en trainingen over gender, genderidentiteit en LHBTQIA+.
  • We willen aan de slag met de stem, kennis en ervaring van mensen uit de LHBTQIA+-om onze werking inclusiever te maken.
  • We bouwen het habibi netwerk (een netwerk van LHBTQIA+-personen met migratieachtergrond) verder uit.

Amal (Zij/Hij/Die) is een persoonsnaam en staat voor persoonlijk contact op maat. We willen gastvrij en verbindend zijn naar iedereen. Door de voornaamwoorden toe te voegen willen we alle mensen aanspreken, ook mensen die zich niet (volledig) thuis voelen in het vakje vrouw of man. Zo maken we van Gent een thuis voor ons ‘Amal’.

*Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, queer, intersekse, aseksueel

Activiteit

Mensen praten aan tafel

Leertraject: Hoe start je met een taalbeleid?

Na het succes van vorig jaar, organiseert Amal opnieuw een leertraject over de opstart van een taalbeleid.

Lees meer

Parkoer

Je leert België kennen door leuke activiteiten samen met andere jongeren. Je maakt nieuwe vrienden, en oefent Nederlands terwijl je plezier maakt. Een begeleider maakt samen met jou een traject op maat.

Lees meer

Vorming: Helder spreken

Leer helder spreken met iemand die het Nederlands nog niet voldoende beheerst.

Lees meer

Meer info over de voornaamwoorden

Heb je hier vragen over? Neem contact op met Fien (zij/haar). Of surf naar de website van çavaria.