Vragenlijst rond noden oefenkansen Nederlands

Beste,

Via jou willen we graag weten welke noden er leven bij cursisten wat oefenkansen Nederlands betreft. Op die manier kunnen we ons aanbod verbeteren of nieuwe activiteiten opstarten die beantwoorden aan deze noden. Hiervoor vragen we 5 minuten van jouw tijd.

Heel erg bedankt!

2. Welke drempels ervaren jouw cursisten/cliënten op dit moment om deel te nemen aan het bestaande aanbod?
3. Welke activiteiten ken je zelf?
5. Wat is volgens jou het meest geschikte kanaal om cursisten op de hoogte te houden van het bestaande aanbod oefenkansen? (Maximum 3)
6. Aan welk type oefenkans hebben taalleerders volgens jou het meest nood?
Vorm:
Moment:
Plaats: