MEET! Taal-krachtige leeromgeving

In dit deel van onze toolbox focussen we op de kracht en het belang van taal.

Topic 2
Taal-krachtige leeromgevingen

Lesinhouden behapbaar maken, mét interesse en liefde voor het vak , met duidelijke structuur en opbouw, met talrijke voorbeelden uit de praktijk en reflectiemomenten. Het zijn belangrijke sleutels voor studenten om grip krijgen op het eigen leerproces. Deze grip zo hoog mogelijk maken, voor zoveel mogelijk studenten vraagt wederzijdse inspanningen.

Taal-krachtige leeromgevingen

Hoger Onderwijs

Ervaringen en aanbevelingen om er samen voor te zorgen dat taal aan de Gentse hogeronderwijsinstellingen geen of zo weinig mogelijk een uitsluitingsmechanisme is.

naar de toolbox