Formulier: subsidie sociaal tolken en vertalen

De Stad Gent voorziet jaarlijks subsidie voor de inzet van sociaal tolken en vertalen in Gentse stadsdiensten en organisaties. Via dit formulier vraag je de subsidie aan.

Ben je een basisschool of secundaire school van het katholiek, provinciaal, stedelijk of gemeenschapsonderwijs? Je hoeft geen aanvraag te doen. De samenwerkingsovereenkomst en de subsidieaanvraag worden centraal in orde gebracht door de netverantwoordelijken.

Ben je een dienst of organisaties van Groep Gent?
Neem dan eerst contact op met de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van Stad Gent. Daar krijg je alle informatie over de samenwerking tussen Stad Gent en Groep Gent en ontvang je de gegevens die je nodig hebt om het aanvraagformulier in te vullen.

Overeenkomst en reglement

Aanvraag verkrijgen subsidie tolken en vertalen

Ik ben directeur of coördinator 

De persoon die Amal contacteert voor beleidsmateries, m.b.t. de samenwerking, klachten ...

Opgelet, enkel organisaties uit Groot Gent komen in aanmerking.

Opgelet, enkel organisaties uit Groot Gent komen in aanmerking.

Dit adres is ook het correspondentieadres 

Opgelet, enkel organisaties uit Groot Gent komen in aanmerking.

Opgelet, enkel organisaties uit Groot Gent komen in aanmerking.

Mijn organisatie is een dienst van de Vlaamse, provinciale en federale overheid, met uitzondering van onderwijsinstellingen en ziekenhuizen 
Mijn organisatie is een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse, provinciale en federale overheid 
Mijn organisatie is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse, provinciale en federale overheid 
Voorwaarden 

Mijn organisatie verbindt er zich toe om

Openingsuren

Maandag - vrijdag:

09.00 - 12.00 uur (telefonisch)

09.00 - 17.00 uur (via mail)

Zaterdag - zondag: Gesloten