Klokken­lui­ders­re­geling

Op deze pagina vind je meer info over de vertrouwelijke meldingen binnen de klokkenluidersregeling.

Wat is een klokkenluider?

Een klokkenluider is een persoon die een inbreuk van een organisatie of bedrijf op de Europese of Belgische wetgeving meldt. Door de nieuwe wet krijgt die de nodige bescherming. Bedoeling is dat inbreuken zo sneller opgespoord en behandeld kunnen worden.

Niet enkel personeelsleden kunnen klokkenluiders zijn, maar ook andere personen die met Amal samenwerken, zoals bijvoorbeeld stagiairs, vrijwilligers, bestuurders, consultants, sollicitanten, ex-werknemers …

Burgers die geen werkrelatie hebben met Amal kunnen inbreuken melden in het kader van de klokkenluidersregeling via klachten@amal.gent.

Wat is bescherming?

Concreet wil bescherming zeggen dat de melder beschermd wordt tegen kwalijke gevolgen, zoals bv. schorsing, ontslag, negatieve evaluatie, intimidatie … Die bescherming is er niet enkel voor de klokkenluider zelf. De beschermingsmaatregelen gelden ook voor al degenen die verbonden zijn met de melders (bv. collega’s of familieleden of personen die de melder bijstaan) en die het slachtoffer kunnen worden van represailles in een werkcontext.

Er zijn wel twee belangrijke voorwaarden voor die bescherming:

1) De melder moet gegronde reden hebben om aan te nemen dat de informatie van de melding correct is, én

2) Het moet gaan over een inbreuk op een van volgende wetgevingen:

 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en productconformiteit;
 • veiligheid van het vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 • bestrijding van belastingfraude;
 • sociale fraudebestrijding;
 • de financiële belangen van de Europese Unie;
 • inbreuken in verband met de Europese interne markt.

Hoe melden?

Amal heeft een intern meldingskanaal waar klokkenluiders terecht kunnen. Zo een melding gebeurt schriftelijk via het mailadres meldingklokkengelui@amal.gent.We aanvaarden geen anonieme meldingen. Als klokkenluider kan je er zeker van zijn dat jouw identiteit vertrouwelijk wordt gehouden en dat de gegevens die je deelt worden beveiligd, zodat enkel HRM er toegang tot heeft. Binnen de 7 dagen na zo een melding krijg je een ontvangstbevestiging en feedback volgt binnen ten hoogste 3 maanden daaropvolgend.

Moet nu alles via dit meldpunt verlopen?

Neen, natuurlijk niet. Amal is een open organisatie en de snelste manier om gehoord te worden is nog steeds om bij de leidinggevende, HRM of directeur aan te kloppen. Jouw opmerkingen worden steeds serieus genomen.Het meldpunt is er enkel als je vreest dat jouw opmerking niet zal gehoord worden of als je repercussies vreest. En je kan ook enkel via het meldpunt passeren bij een inbreuk op één van de eerder vermelde wetgevingen.

Personeelsleden kunnen intern ook nog steeds bij de vertrouwenspersoon terecht voor andere klachten zoals bv. bij grensoverschrijdend gedrag en conflicten. Dat staat buiten de klokkenluidersregeling. Als je toch iets te melden hebt, is een interne melding de logische stap. Een externe melding kan via de Federale Ombudsman. Hier vind je de contactgegevens

Intern of extern melden beslis je zelf. Een interne melding wordt wellicht sneller opgepikt. Maar bij beiden krijg je dezelfde bescherming gegarandeerd.