Nederlands oefenen in groep

Praat met anderen, oefen je Nederlands en leer nieuwe mensen kennen

Conversatietafels

Praat in kleine groepjes van 4 of 5 personen.
Er is altijd een Nederlandstalige Gentenaar om jullie te helpen.

Taalpraktijk

Heb je niveau B1 behaald?
Kom dan je Nederlands oefenen in groep op hoger niveau.
Er is altijd een Nederlandstalige Gentenaar om jullie te helpen.

Samenlezen

Zin om een interessant verhaal te lezen en een mooi gedicht te horen? Praat je graag met anderen over de tekst? Kom dan lezen!
Tijdens 'SamenLezen' lezen we samen voor het plezier en oefenen we Nederlands.