Niveaus

Niveaus Nederlands

Niveaus - spreken

Niveau A1

 • Je stelt jezelf voor.
 • Je begrijpt korte en duidelijke zinnen met veel herhaling.
 • Je spreekt langzaam en met fouten.
 • Je kan deelnemen aan onze conversatietafels.

Niveau A2

 • Je voert korte gesprekken.
 • Je geeft basisinfo over jezelf en jouw omgeving.
 • Je begrijpt duidelijke zinnen over een gekend onderwerp.
 • Je spreekt langzaam.

Niveau B1

 • Je geeft je mening over een gekend onderwerp.
 • Je voert een eenvoudig gesprek.
 • Je begrijpt de hoofdlijnen in een duidelijke presentatie.
 • Je tempo is redelijk vlot.
 • Je kan deelnemen aan de oefenkans taalpraktijk

Niveau B2

 • Je begrijpt het nieuws op de televisie.
 • Je legt een probleem uit en kan een gesprek voeren om een oplossing te vinden.
 • Je kan argumenten verwoorden in een discussie met meerdere personen.
 • Je tempo is normaal.
 • Je kan starten aan de meeste opleidingen in het hoger onderwijs.
 • Je kan starten aan een opleiding sociaal tolken.

Niveau C1

 • Je begrijpt een debat zonder duidelijke structuur.
 • Je begrijpt een lezing over een onbekend onderwerp.
 • Je discussieert over complexe thema’s.
 • Je tempo is normaal.
 • Je Nederlands voelt bijna als een 2de moedertaal.

Niveaus - schrijven

Niveau A1

 • Je schrijft losse woorden en korte zinnen.
 • Je vult je gegevens in op eenvoudige formulieren.
 • Je leest eenvoudige, korte zinnen.

Niveau A2

 • Je schrijft korte zinnen met makkelijke woorden.
 • Je schrijft een kort berichtje/kaartje.
 • Je leest een korte vacature/eenvoudige tekst.

Niveau B1

 • Je schrijft een eenvoudige sollicitatiebrief/stageverslag.
 • Je leest een gestructureerde tekst over een gekend onderwerp.

Niveau B2

 • Je schrijft een gedetailleerd verslag.
 • Je verwoordt je mening en geeft argumenten en een conclusie.
 • Je leest complexe artikels over onderwerpen die aansluiten bij je eigen ervaringen.
 • Je begrijpt details in een contract of formele zakelijke brieven.
 • Je kan starten aan de meeste opleidingen in het hoger onderwijs.
 • Je kan starten aan een opleiding sociaal tolken.

Niveau C1

 • Je schrijft een goed gestructureerde tekst over complexe onderwerpen.
 • Je maakt gedetailleerd notities tijdens lezingen en presentaties.
 • Je begrijpt lange en complexe teksten over specifieke materie (ook als je niet vertrouwd bent met het onderwerp).