Mensen zonder wettig verblijf

Amal gelooft in de samenleving in diversiteit

  • We zetten ons in voor jullie noden
  • We helpen jullie integreren
  • We ontwikkelen een aanbod op maat
  • We geven aandacht aan de extra kwetsbare groepen
  • We werken samen met andere (vrijwilligers)organisaties en diensten
  • We geven aanbevelingen voor een inclusief beleid

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Mensenrechten

Je respecteert de mensenrechten.

Democratie

Je leeft in een democratie.

Geslacht

Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig.

We hebben dezelfde rechten en plichten.

Mening

Je mag een eigen mening hebben en delen.

Seksuele geaardheid

Iedereen heeft vrijheid in seksuele geaardheid. Een relatie tussen twee vrouwen of twee mannen is gelijkwaardig aan een relatie tussen vrouw en man.

Grondwet

Je houdt je aan de Vlaamse en Belgische grondwet.

Geweld

Geweld is strafbaar

Onderwijs

Iedereen heeft recht op onderwijs.

Geloof

Je mag kiezen welke godsdienst of levensbeschouwing je volgt.