Bar Univers’elle in de kijker

07 mrt. 2024

Vandaag (8 maart) Is het Internationale Vrouwendag. Dé dag om onze vrouwenwerking Bar Univers'elle eens in de kijker te zetten. Wat is het precies en hoe is het ontstaan? Je leest het hier!

Ik was eerst bang om te komen. Zou dit wel iets voor mij zijn? Maar de groep voelde veilig en ik vond het heel leuk om andere vrouwen te leren kennen.

Wat is Bar Univers'elle

Bar Univers’elle is een maandelijks ontmoetingsmoment tussen vrouwen* met diverse achtergronden. Elke maand gaan we in gesprek rond een thema. Dat kan gaan van kunst tot zelfzorg tot vrouwenrechten. Meestal nodigen we een spreker uit en gaan we daarna in gesprek. De ene keer is het eerder informatief, de andere keer doen we een praktische of creatieve workshop.

Bar Univers’elle gaat door in het Nederlands, maar we helpen elkaar om te vertalen naar andere talen als dat nodig is. We proberen er een gezellig moment van te maken, met een drankje en iets lekkers om te eten. Hava en Fien zijn het perfecte team hiervoor 😊

We ontmoeten elkaar meestal op de laatste donderdagavond van de maand. Soms gaan we op pad, maar meestal gaat Bar Univers’elle door in Kunsthal. Een heel bijzondere plek! Via het kunstwerk ‘Syllabus’ mogen wij gebruik maken van de ruimte, op voorwaarde dat er regelmatig activiteiten plaatsvinden die vrouwen samenbrengen. Perfect voor Bar Univers’elle dus!

Waarom Bar Univers’elle?

Deelnemers geven aan dat ze het leuk vinden om andere vrouwen te ontmoeten en dat ze zich veilig voelen om thema’s onder vrouwen te bespreken. Voor sommigen is het echt een moment dat ze voor zichzelf nemen, een moment om even stil te staan. Tijdens bar univers’elle kunnen ze even de zorg voor anderen loslaten. Daarom gaat bar Univers’elle door zonder kinderen. Omdat het ‘s avonds is, zijn het vooral werkende vrouwen die hier naartoe komen.

“Ik kom al een paar jaar naar Bar Univers’elle. De meerwaarde van Bar Univers’elle vind ik dat het een veilige ruimte is waar dingen bespreekbaar zijn onder vrouwen. Je moet niets zeggen als je niet wil. Als je wel iets wil zeggen, luisteren mensen en hebben ze geduld. Je moet niet bang zijn om iets te zeggen in het Nederlands. Je hoeft ook niet elke keer te komen. Als het thema je aanspreekt kom je, en anders niet. Ik heb al veel bijgeleerd op Bar Univers’elle en vind het altijd leuk om andere vrouwen terug te zien. Ik vind het ook leuk dat het een heel diverse groep is.”

- Deelneemster Bar Univers’elle

Vrouwen, en zeker vrouwen met een migratieachtergrond, ervaren nog heel wat ongelijkheden in onze maatschappij. Met Bar Univers’elle proberen we een plek te zijn waar we die dingen bespreekbaar kunnen maken, maar ook waar we gewoon plezier kunnen maken en elkaar kunnen ontmoeten.

Wist je dat Bar Univers’elle al een hele tijd bestaat?

Ongeveer 10 jaar geleden ontstond een vrouwennetwerk dat vrouwen uit verschillende moskeeën en verenigingen wilden samenbrengen. Beetje bij beetje kwamen er individuele vrouwen bij. Nu is Bar Univers’elle een diverse mix van vrouwen: jong en ouder, met en zonder migratieachtergrond, nieuwkomers en ‘oud’komers, vrouwen die verschillende talen talen spreken, vrouwen met verschillende talenten,... we zijn heel benieuwd hoe Bar Univers’elle verder zal ontplooien!

Waar willen we verder naartoe?

We willen zoveel mogelijk diverse stemmen en ervaringskennis laten horen, en daarom kiezen we zoveel mogelijk voor vrouwen met migratieachtergrond als sprekers. Ook vrijwilligers die willen meedenken en meehelpen zijn welkom.

Hoewel Bar Univers’elle een diverse groep is, zijn er toch nog heel wat drempels. We merken dat vooral langgeschoolde vrouwen naar Bar Univers’elle komen. Maatschappelijke thema’s bespreken is niet altijd gemakkelijk. Daarom kiezen we ook af en toe voor praktische en creatieve workshops. We maakten ook een nieuwsbrief om vrouwen ook op de hoogte te brengen van andere activiteiten. Een avond in de week is niet voor iedereen een evident moment. Daarom zijn we bezig met andere vrouwengroepen in Gent in kaart te brengen. Zo kunnen verschillende vrouwen iets vinden dat bij hun interesses past of doorgaat op andere momenten.

We vinden het heel belangrijk om een moment van zelfzorg te creëren voor vrouwen. Een moment waarop ze niet moeten zorgen voor kinderen of andere mensen. Voor sommige vrouwen maakt dat het moeilijk om naar Bar Univers’elle te komen. Daarom onderzoeken we ook mogelijkheden voor kinderopvang.

* Iedereen die zich als vrouw identificeert

Heb je interesse in Bar Univers’elle?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de activiteiten.
Of schrijf je in voor onze volgende Bar Univers’elle: de iftar. We eten samen een maaltijd om de vasten te breken en leren meer bij over het belang van de Ramadan voor moslims.