Op zoek naar meer verhalen?

Wil je graag meer weten over de ervaringen van nieuwkomers of andere Gentenaren met een migratieachtergrond?

Een gesprek of interview afnemen?

Ben je student, journalist of onderzoeker en wil je graag:

  • meer weten over de ervaringen van nieuwkomers of Gentenaars met een migratieachtergrond
  • antwoorden krijgen op een bepaalde onderzoeksvraag of opdracht
  • deelnemen aan een uitwisselingsgesprek
  • een vragenlijst over migratie, Nederlands leren, Racisme en Discriminatie... laten invullen

Wij proberen jou hier zo goed mogelijk bij te helpen.

Hoe kunnen wij helpen?

oproep verspreiden

Hieronder vind je in 4 duidelijke stappen hoe je dit het beste aanpakt.

Ontmoetingsactiviteiten

Amal organiseert ontmoetingsactiviteiten voor alle Gentenaren. Neem deel en verruim je persoonlijk netwerk.
Zo kan je mensen leren kennen die eventueel willen deelnemen aan jouw vraag/onderzoek.
Let op:
De ontmoetingsactiviteit is niet bedoeld om op dat moment jouw vragen te stellen/onderzoek te voeren.

meer info

Doorverwijzen

Is jouw vraag niet relevant binnen de werking van Amal? Dan proberen we jou zo goed mogelijk door te wijzen naar een andere dienst of organisatie.

contacteer ons

Hoe verspreid ik mijn oproep?

1.

Maken

Stel zelf een flyer op waarin je jouw vraag omschrijft. Gebruik hiervoor heldere taal.
Download onderstaand document om stap voor stap jouw flyer op te stellen.

Tips voor jouw flyer
2.

Bezorgen

Mail jouw flyer naar Amal of geef een aantal exemplaren af aan het onthaal.
Wij bekijken of jouw flyer/vraag duidelijk is en aansluit bij onze visie

mailen
3.

Verspreiden

Als de flyer oké is verspreiden wij die op relevante plaatsen binnen onze werking. dit kan bijvoorbeeld via onze leerkrachten, begeleiders, de wachtzaal of facebook groepen.
Vanaf dan is het aan de mensen zelf om jou te contacteren. Het is helaas niet haalbaar voor ons om dit nadien nog verder op te volgen.

4.

Eindresultaat

Wanneer de opdracht of het interview gepubliceerd is mag je dit zeker met ons delen. Als het thema op dat moment aansluit bij onze agendapunten, en jij hier toestemming voor geeft, kunnen wij dit ook delen op onze interne of sociale kanalen.

doorsturen