Week van de
vrijwil­liger 2024

05 mrt. 2024

Amal zou Amal niet zijn zonder hun vrijwilligers. Dit jaar erkennen we het belang van vrijwilligerswerk op basis van onze 5 kernwaarden. We passen onze waarden toe binnen onze visie op het vrijwilligerswerk. In de 5 posters laten we de vrijwilligers zelf aan het woord.

Divers

Bij Amal werken er elk jaar meer dan 100 vrijwilligers mee. We bereiken hem/haar/die, jong en oud, met of zonder migratieachtergrond en met verschillende talenten. Wij willen er samen voor zorgen dat alle Gentenaars beter worden van goed samenleven in diversiteit.

Duidelijk

We gebruiken duidelijke taal in alle berichten en teksten. We motiveren onze vrijwilligers om dit ook te doen. Ze krijgen tips of vormingen over helder en inclusief communiceren. Elke vrijwilliger heeft ook een projectverantwoordelijke die helpt als er een vraag of een probleem is.

Gastvrij

We zorgen ervoor dat onze vrijwilligers zich altijd welkom voelen. We dragen op een warme manier zorg voor hen met persoonlijke aandacht. We maken graag tijd voor een gesprek en de koffie of thee staat steeds klaar.

Verbindend

Dankzij onze vrijwilligers kunnen wij nog sterker verbinden met onze klanten. Ze begeleiden nieuwkomers en oudkomers en inspireren medewerkers van organisaties. We vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten zodat ze ook van elkaar kunnen leren. We beluisteren, registreren en verspreiden hun verhalen. We geloven in de meerwaarde van hun adviezen en gebruiken dit als inspiratie voor onze verdere plannen.

Persoonlijk

We staan steeds klaar om te luisteren en praten met onze vrijwilligers. We geloven erin dat we zo een warme en goede band opbouwen waardoor we beter samenwerken. We vertrekken vanuit de mogelijkheden, talenten en voorkeuren van iedereen en stellen ons flexibel op. Als er iets moeilijk loopt, gaan we zo snel mogelijk in gesprek. Zo vermijden we negatieve gevoelens of situaties.

Meer lezen

Adinda, vrijwilliger bij conversatietafels

Adinda is vrijwillige begeleider bij de conversatietafels.

Lees meer

Vrijwilliger Marc bij Buur en Natuur

Bij Natuurpunt ben ik af en toe als vrijwilliger actief, soms als gelegenheidsgids en af en toe steek ik een handje toe in de Gentbrugse meersen, dichtbij mijn woonplaats. Dat is hoe ik bij Buur en Natuur terecht ben gekomen, een project van Amal en Natuurpunt Gent waar Gentenaars en anderstalige nieuwkomers samen wandelen in het natuurgebied van de Bourgoyen op woensdag of zaterdag.

Lees meer
Muurschildering in verschillende kleuren

Marc, de vader van Amal

Tijdens de week van de vrijwilliger (WVDV) vertelt teamcoördinator Logistiek Bernd over zijn trouwe rechterhand Marc.

Lees meer