Certificerende taaltest

Een certificerende taaltest is een bewijs van jouw kennis Nederlands.

Je hebt een bewijs van de certificerende taaltest nodig om:

 • de Belgische nationaliteit aan te vragen.
 • een bestuurderskaart aan te vragen.
 • te werken als kinderbegeleider.
 • te werken bij een openbaar bestuur.
 • te werken in het onderwijs.
 • opleidings- en certificeringstraject sociaal tolken te volgen.
 • een vrijstelling te krijgen voor de lessen Nederlands bij een inburgeringstraject. Dit is een vrijstellingstoets.

Hoeveel kost een certificerende taaltest?

180 euro voor de vier onderdelen:

 • 90 euro voor de schriftelijke test (lezen en schrijven).
 • 90 euro voor de mondelinge test (luisteren en spreken).

Je betaalt wanneer je een afspraak maakt voor de test.

Opgelet: De test is gratis wanneer je een vrijstelling wil voor de lessen Nederlands binnen het inburgeringstraject. De test is gratis voor het ondertekenen van het inburgeringscontract.

Ben je niet geslaagd voor de test?

Een medewerker van Amal bekijkt samen met jou de volgende stap.

Hoe werkt de test?

 • Deel 1: Lezen en luisteren in het Nederlands (digitaal).
 • Deel 2: Spreken en schrijven in het Nederlands.

Wil je je voorbereiden? Je kan een voorbeeld bekijken of oefenen.

Wil je een taaltest maken?

Maak een afspraak. Een medewerker helpt jou.

Downloads

Download hier de beoordelingsmodellen en het reglement voor de certificerende taaltest (schriftelijk en mondeling).